باستان شناس

16
0

” باستان شناس “

خود را به تمامی عرضه کرده  ام، صادق و مشتاق ؛ در دل  کتاب ها نشانی ام را جسته ای  و می دانی که آنجا تو را چشم  به راهم که از راه برسی و  صبورانه با انگشتان ظریفت  حجاب ها را به کناری بزنی و  کشفم کنی . من ، مردی از  قرون گذشته ، که استخوان  های از یاد رفته ام را روزی در  آغوش می گیری ؛ تو زن  باستان شناسی در عصر حاضر  که عاقبت مرا انجا زیر  خروارها خاک خواهی یافت .  چنین سفری در طول زمان را  تنها نیروی عشق محقق می  سازد . . . عشق به کاوش . . . -رابعه اکبری

دیدگاهتان را بنویسید