به امید روزهای بهتر

10
1

روزهای سختی رو پشت سر میزارم، به عنوان یه زن، هیچ وقت در نقش خودم نبودم، جسم زنانه ولی روح مردانه

همیشه ارزو داشتم مثل یه زن باشم تو جایگاه خودم باشم، هیچ وقت دخترانه رفتار نکردم، هیچ وقت زنانه رفتار نکردم، اما ایکاش میتونستم هیچ وقت مادرانه هم رفتار نکنم….

چه واژه ی سنگینیه مادر!

یه مادر که باشی هیچ وقت ارامش نداری، همیشه اضطراب، همیشه استرس، همیشه نگران، وچه دردناکتر که باید هم مادر باشی وهم پدر….

چقدر زیادن امثال این مادران وچقدر تلخ است قصه بیشتر مادران وزنان سرزمینم… 

فاطمه سادات
WRITTEN BY

فاطمه سادات

زندگی سخته، اما من از اون سخت ترم🙃

دیدگاهتان را بنویسید

One thought on “به امید روزهای بهتر

  1. هر چی هم آدم سعی کنه در طول روز بجنگه و قوی باشه، شب که میشه دوست داره خودشو با تمام اون ظرافت های زنانه اش بغل کنه ❤️

    سختی که ادمو نکُشه، بی شک قوی تر و‌سرسخت تر میکنه و این قشنگه 🤍